18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI CHỮ KÝ SỐ KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ
QUA VIETTEL TVAN (HỆ THỐNG VTAX.VN)
Bước 1: Đăng nhập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ: http://vtax.vn/
Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào mục Tài khoản sau đó chọn Thay đổi chứng thư để vào trang Thay đổi chứng thư người nộp thuế
Bước 2
Bước 3: Người dùng click vào chức năng “Nhập chứng thư mới
Bước 3
Bước 4: Hệ thống thì sẽ các CTS có trong USB Token của KH hiển thị lên. KH lựa chọn chứng thư muốn thay đổi ⇒ OK
Bước 4
Hệ thống sẽ hiển thị màn hình thông tin thay đổi để người dùng kiểm tra lại thông tin:
Bước 4
Bước 5: Nhấn “Ký điện tử và gửi”. Trên màn hình xuất hiện màn hình chọn chứng thư số, người dùng chọn chứng thư số và nhấn OK để hoàn thành việc thay đổi chứng thư:
Bước 5
Bước 6: Vào Thuế điện tử ⇒ Tra cứu thông báo để tải thông báo của TCT gửi về. Kiểm tra cột “Thông báo từ Viettel” trong file tải về có kết quả là “Chấp nhận” tức là đã thay đổi chứng thư số thành công:
Bước 6
Bước 6
Hoặc có thể tra cứu thông báo theo mail gửi về hộp thư nội dung như hình bên dưới:
Bước 6
Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số trên:
Vtax Kê khai Hải quan điện tử
Hệ thống iHTKK Hệ thống Nộp thuế điện tử
Hệ thống Bảo hiểm Xã hội Instruction (English version)
Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 18008000_Nhánh 1 (miễn phí)
Lưu ý: Nếu chưa cập nhật thời hạn Chữ ký số trên USB Token, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây