18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI CHỮ KÝ SỐ TRÊN HỆ THỐNG
NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
Ở bước này, bạn sẽ thực hiện việc đăng ký thay đổi Chữ ký số trên hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế.
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://nopthue.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế, sau đó bấm Đăng nhập (như hình bên dưới)
Bước 1
Bước 2: Cửa sổ Đăng nhập hiện ra, bạn nhập Tên đăng nhậpMật khẩu do bên Thuế cấp để truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử, sau đó bấm Đăng Nhập.
Bước 2
Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, bạn chọn Tài Khoản ⇒ Thay đổi thông tin.
Bước 3
Bước 4: Trên giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế, bạn chọn Nhập lại số serial nộp thuế.
Bước 4
Bước 5: Xuất hiện cửa sổ thông báo “Bạn có chắc chắn muốn nhập lại thông tin chứng thư số”, bạn bấm OK.
Bước 5
Bước 6: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN USB Token vào ô Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.
Bước 6
Bước 7: Giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế hiện ra, bạn bấm Cập nhật.
Bước 7
Bước 8: Giao diện Bản đăng ký thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng Thương mại hiện ra, bạn bấm Ký và Gửi như hình minh họa bên dưới:
Bước 8
Bước 9: Xuất hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn Ký và gửi”, bạn bấm OK.
Bước 9
Bước 10: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN USB Token vào ô Số PIN, sau đó bấm Chấp nhận.
Bước 10
Bước 11: Bạn bấm OK để hoàn tất quá trình gửi đăng ký thay đổi thông tin tới Cơ quan Thuế.
Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công
  • Bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận.
  • Bạn vui lòng thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 30 phút kể từ khi thay đổi thông tin gia hạn.
Lưu ý
Lưu ý
Như vậy bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công.
Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số trên:
Vtax Kê khai Hải quan điện tử
Hệ thống iHTKK Hệ thống Nộp thuế điện tử
Hệ thống Bảo hiểm Xã hội Instruction (English version)
Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 18008000_Nhánh 1 (miễn phí)
Lưu ý: Nếu chưa cập nhật thời hạn Chữ ký số trên USB Token, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây