18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI CHỮ KÝ SỐ TRÊN
CÁC HỆ THỐNG DỊCH VỤ
Sau khi cập nhật thành công thời hạn Chữ ký số trên USB Token, quý khách cần đăng ký thay đổi Chữ ký số với dịch vụ mà quý khách đang sử dụng. Tùy dịch vụ đang sử dụng, quý khách có thể thực hiện theo 1 trong những hướng dẫn sau để hoàn tất việc gia hạn Chữ ký số:
Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số trên:
Vtax Kê khai Hải quan điện tử
Hệ thống iHTKK Hệ thống Nộp thuế điện tử
Hệ thống Bảo hiểm Xã hội Instruction (English version)
Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 18008000_Nhánh 1 (miễn phí)
Lưu ý: Nếu chưa cập nhật thời hạn Chữ ký số trên USB Token, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây